Wychowankowie świetlicy szkolnej w naszej szkole zdobyli certyfikat „ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI”

Wychowankowie świetlicy szkolnej w naszej szkole zdobyli certyfikat „ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI”

Nasza szkoła w okresie od 15 września 2016r. do 2 marca 2017r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” w sposób następujący:
W ramach konkursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” wychowawcy świetlicy wraz z uczniami zorganizowali przedstawienie teatralne pod tytułem „Kot Bonifacy”. Spektakl przygotowany przez uczennice z klas V i VI opowiadał historię kapryśnego kocura. Aktorki naszej szkoły, pięknie wcieliły się w powierzone im role. Przygotowały również scenografię, maski i kostiumy. Publiczność składająca się z uczniów klas I-III nie ukrywała zadowolenia z przygotowanego specjalnie dla nich przedstawienia, licząc na częstsze tego typu wydarzenia.

M.P 1

W ramach konkursu wychowankowie świetlicy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia. Uczniowie mieli szansę zaprezentować zdobytą podczas zajęć wiedzę przygotowując „Talerz zdrowia”. Praca plastyczna musiała być zgodna z omawianą wcześniej piramidą zdrowego żywienia. Wykonane prace zostały wyeksponowane na gazetce ściennej świetlicy szkolnej.

We wrześniu w świetlicy szkolnej została przeprowadzona pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży. Niektóre świetliczaki spędzały wakacje za granicami Polski, a także u dziadków i bliskiej rodziny. Dzieci zapytane jakimi środkami lokomocji można się poruszać lub jakimi poruszały się podczas wakacji wymieniły samochód autobus, pociąg, samolot. Uczniowie którzy podróżowali podczas wakacji, wskazali na mapie Polski przy pomocy nauczyciela miejscowości, które odwiedzili.

W ramach tygodnia Harrego Pottera w świetlicy szkolnej w styczniu 2017r. został zorganizowany konkurs plastyczny dla uczniów całej szkoły pt. : „Czarodziejska czapka i różdżka dla Harrego Pottera”. Dzieci z klas I – VI wykonały piękne prace przestrzenne. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę: pomysłowość, estetykę wykonania, pracochłonność oraz samodzielność. Spośród wszystkich prac zostały nagrodzone 3 miejsca oraz 1 wyróżnienie, ale również pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody pocieszenia. W głosowaniu brali udział wszyscy nauczyciele placówki. Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania oraz propagowania czytelnictwa.
W dniu 24 lutego 2017r. w świetlicy szkolnej została przeprowadzona rozmowa z uczniami klas I-III na temat bezpieczeństwa korzystania z internetu oraz zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci. Pogadanka miała miejsce w małej sali komputerowej przy okazji świetlicowych zajęć komputerowych. Na wstępie zostały zaprezentowane krótkie filmy edukacyjne z serii sieciaki.pl min.: ”Zasady bezpieczeństwa w Internecie”. Dzięki temu uczniowie mogli:
– poznać wskazówki bezpiecznego korzystania z Internetu,
– uświadomili sobie rolę ograniczonego zaufania do osób, które mogą poznać w sieci,
– uświadomili sobie możliwe konsekwencje nieprawidłowego korzystania z Internetu,
– poznali niebezpieczeństwa czekające w Sieci;
– poznali zasady, jak bezpiecznie i przyjemnie korzystać z Internetu,
– poznali zasady działania w momencie, gdy mają już kłopoty związane z korzystaniem z Sieci.
W dniu 15 listopada 2016 r. odbył się konkurs recytatorski ZOO Jana Brzechwy organizowany przez świetlicę szkolną w ramach programu „Baw się i ucz! Świetlica przyjazna uczniowi”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas I – III. Uczniowie recytowali wiersze Jana Brzechwy o zwierzętach, prezentowali przygotowane prace plastyczne oraz stroje związane z bohaterem wybranego wiersza. Dla uczniów była to świetna okazja na zaprezentowanie talentów przed publicznością i jury.Celem głównym konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości poety, rozwijanie wyobraźni i fantazji u dzieci, uwrażliwienie dzieci na sztukę, dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych, popularyzacja literatury dziecięcej.

W dniu 2 marca 2017 roku w małej sali gimnastycznej odbyło się spotkanie dla dzieci pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” zorganizowane przez świetlicę szkolną przy współudziale dziadków i nauczycieli szkoły. Głównym celem programu było podniesienie świadomości czytelniczej uczniów oraz zachęcenie do wspólnego czytania. Utwór Marii Kownackiej pt.: „Plastusiowy pamiętnik” został odcztany przez starsze pokolenie przybyłe specjalnie na to wydarzenie, natomiast „Pani zamieć” Braci Grimm publiczność usłyszała z ust swojej starszej koleżanki z klasy V. Młodzi uczestnicy spotkań dowiedzieli się, że dzięki literaturze starsze pokolenie i dzieci mogą znaleźć wspólny język i temat do dyskusji. Wydarzenie to było połączone z zadaniem konkursowym dotyczącym wykonania teatrzyku. Publiczność składająca się z dzieci uczęszczających do klas I – III nagrodziła czytających gromkimi brawami.

W październiku 2016 roku, podczas tygodnia Polska Złota Jesień w świetlicy szkolnej, został zorganizowany konkurs fotograficzny pt.: „Jesienny spacer”. W konkursie wzięło udział 11 ochotników z klas I – VI. Zwycięzcę wyłoniono w szkolnym głosowaniu, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. I miejsce zdobyło zdjęcie z 70 pkt, II miejsce – 57 pkt., III miejsce 35 pkt. Głosy zostały podliczone przez wychowawcę świetlicy. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Celem konkursu było ukazanie piękna jesiennych pejzaży oraz mobilizowanie dzieci do twórczej pracy oraz zdrowej konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *