Patron

Patronem naszej szkoły od 1976 r. jest dr Andrzej Mielęcki

Andrzej Mielęcki urodził się 30 listopada 1864 r. w majątku Hucisko w powiecie piotrkowskim. Gdy miał rok jego rodzice – Maria i Tertulian – osiedlili się w Koźminku i zamieszkali w tutejszym dworku. Gimnazjum Mielęcki kończył w Ostrowie Wlkp., medycynę studiował w Berlinie i Monachium, a dyplom doktora nauk medycznych uzyskał w 1893 r. w Lipsku. Jako lekarz pracował na terenie Saksonii, potem na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w zaborze rosyjskim, co rok jednak letnie wakacje spędzał w Koźminku. Szybko stał się na terenie Katowic znanym i szanowanym lekarzem oraz wybitnym polskim działaczem społecznym i narodowym. Przez 21 lat pracował w Katowicach utrzymując się –jak reszta jego polskich kolegów – z prywatnej praktyki. Doktor Mielęcki na terenie Katowic był współzałożycielem i członkiem wielu polskich towarzystw. Nazywany przez Niemców: wielkim polskim agitatorem brał udział w życiu oświatowym i gospodarczym miasta. W 1900 r. został m.in. członkiem zarządu Towarzystwa dla Szerzenia Elementarzy Polskich na Śląsku, a w 1908 r. został współzałożycielem a potem przewodniczącym Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku – które broniło interesów lekarzy polskich. Działał też w komitecie Wykładów Ludowych im. Adama Mickiewicza, Towarzystwie Czytelni Ludowych. Doktor Andrzej Mielęcki współpracował z polskim ruchem wyborczym w Rzeszy Niemieckiej, obradował na Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu. W pracy narodowej Mielęckiemu pomagała żona Anna z Przyborów , która była też działaczką Towarzystwa Polek w Katowicach. Mielęcki jako przedstawiciel ludności polskiej wchodził w skład Centralnego Komitetu Pomocy dla Dzieci w Katowicach, organizującego pomoc dla dzieci. W dowód wdzięczności władze niemiecki nadały Mielęckiemu jako zasłużonemu lekarzowi (pierwszemu z Polaków) tytuł „radcy sanitarnego”. 17 sierpnia 1920 r. w Katowicach doszło do krwawych bojówek i demonstracji. Kiedy dr Mielęcki wyszedł z domu by udzielić pomocy rannym zaatakowali go niemieccy bojówkarze. Jego ciało wyciągnęli jeszcze z jadącej karetki, a następnie skatowane zwłoki wrzucili do rzeki Rawy.

Pogrzeb Andrzeja Mielęckiego odbył się 25 sierpnia 1920 r. w Sosnowcu. Zwłoki przewieziono i pochowano w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Złotnikach.

Dla uczczenia pamięci doktora Andrzeja Mielęckiego jeszcze w 1920 r. utworzono fundację jego imienia. Z zebranych pieniędzy nadesłanych z całej Polski otwarto Sierociniec imienia Andrzeja Mielęckiego w Katowicach.

W latach międzywojennych w serii zasłużonych na Śląsku Polaków znalazła się pocztówka z podobizną Mielęckiego.

Jego imię nosi kilka szpitali:

Szpital Miejski w Oleśnie,

Państwowy Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Szpital Miejski w Chorzowie – gdzie znajduje się również jego płaskorzeźba.

Jego imieniem nazwano ulicę na której mieszkał, a na froncie domu odsłonięto tablicę pamiątkową.

Naszej szkole imię dr A. Mielęckiego nadano w 4 grudnia 1976 r., wtedy też odsłonięto w niej tablicę pamiątkową: