Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Naszej Szkole w roku szkolnym 2015/2016:

Broniecka Mirosława edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
Chenczke Marianna przyroda
Cholajda Tyczyńska Natalia edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Domagała Wioletta religia, wychowawca w świetlicy
Frankiewicz Alina edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w świetlicy
Janiak Żaneta edukacja wczesnoszkolna
Jarzębska Harasna Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
Józefiak Mariola wychowawca świetlicy
Korzekwa Kinga edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Kopycka Magdalena matematyka
Kupaj Dawid wychowanie fizyczne
Lis Katarzyna język angielski
Nawrocka Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Paruszewska Donata historia, język polski
Poroś Konrad zajęcia korekcyjne
Poroś Monika muzyka, plastyka, wychowawca w świetlicy
Pytlińska Anna matematyka, informatyka
Siewieja Grażyna bibliotekarz
Suchowska Anna edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Szczepańska-Chenczke Adrianna przyroda, technika, logopedia
Trawnik Małgorzata język polski, historia
Więckowska Krystyna wychowawca świetlicy
Ukleja Bożena religia, wychowawca świetlicy
Załecka Katarzyna informatyka