Przyroda kl. V

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. A. MIELĘCKIEGO

W KOŹMINKU W KLASACH IV-VI

rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Przyrodo, Witaj!”

Wydawnictwo: WSiP

Opracowała:
Adriana Szczepańska-Chenczke

Pobierz: Przedmiotowy_system_oceniania_Klasa_5_Przyrodo_witaj!