Przyroda kl. IV

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. A. MIELĘCKIEGO

W KOŹMINKU W KLASACH IV-VI

rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Przyrodo, Witaj!”

Wydawnictwo: WSiP

Opracowała:
Adriana Szczepańska-Chenczke

Pobierz: Przyr_SP_4_6_Przyr_wit_kl_4_Przedmiotowy_System_Oceniania