Dni wolne

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i Rady Rodziców ustala dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17:

21.10.2016 (piątek)

31.10.1016 (poniedziałek)

02.05. 2017 (wtorek)

16.06.2017 (piątek)

W tych dniach prowadzone będą zajęcia opiekuńcze zgodnie z potrzebami uczniów.